overons

Over ons

Vanaf 50 jaar kan eenieder lid worden van Senioren Vereniging Wognum. (SVW)
Voor het lidmaatschap betaald u €30,00 per persoon per jaar.
 
Voordelen van het lidmaatschap zijn onder meer;
*** Gratis magazine Nestor van KBO Noord-Holland.
*** Een ledenpas die bij meerdere verzekeringsmaatschappijen recht geeft op korting.
Daarnaast zijn met deze pas ook andere voordelen te verkrijgen.
 
In de wintermaand is er één keer per maand op dinsdagmiddag een bijeenkomst die wordt gehouden in Partycentrum Stam en altijd met 14.00 uur als aanvangstijd.
De bijeenkomsten kunnen van allerlei aard zijn zoals ontspanning met muziek maar ook educatief.
(Klik op tab: Activiteiten). Een aantal keren wordt er op het einde van de middag drie rondjes bingo gespeeld waarbij leuke prijzen zijn te winnen.
Ook wordt er een fietstocht georganiseerd waarbij u alleen de consumptie zelf moet betalen.
 
Meer informatie wordt gegeven via het dorpsblad Wahalla.
 
Onze vereniging telt ongeveer 200 leden.

Bestuur

Voorzitter

Cobi Louissen

Hanebalk 13
1687 TJ Wognum
Tel: 0229 572642

Secretaris

Marianne van Zoonen

Jan Schagenlaan 11
1687 BE Wognum
Tel: 0229 571245

Penningmeester

Piet Kamp

Jac. Kwastlaan 24
1687 AN Wognum
Tel: 0229 572652

Ledenadministratie

Mevr. C. Veken
 
Tel: 571577

 

Bestuurslid

Anneke van Eck

Koppenhoeve 42
1687 VD Wognum
Tel: 0229 571797

Notulist

Riet Spigt

Grietje Slagterlaan 18
1687 CB Wognum
Tel:0229 573051

Vrijwilligers


De reiscommissie

Mevr. C. Louissen
Tel: 571642
 
Mevr. M. van Zoonen
Tel: 571245

 

Vervoer

Voor mensen die moeilijkheden hebben met vervoer naar onze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden tegen een kleine vergoeding.
Hiervoor kunt u bellen naar: 
Dhr. Th. Twisk
Tel: 572385

Fietsen

Corry en Ad Veken
Tel: 571577

 

 

De ouderenadviseur

Dhr. P. Vlaar
Tel: 571927

 

De belastingadviseur

Dhr. J. Kampstra
Tel: 572859